Zakłady

Zakłąd Zarządu Nieruchomości

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

 

Zakład Oczyszczania Miasta

Makowisko 163, 37-500 Jarosław

 

Zakład Remontowy i Ciepłownictwa

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Racławicka 24

Obsługa sieci ciepłowniczej i kotłowni: 37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 8
tel. 16 621 40 47

 

 Zakład Pogrzebowy i Administracji Cmentarzy

 ul. Cmentarna 1, 37-500 Jarosław