Organy Spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – doc.dr inż. Ryszard Łubyk

Członek – mgr Paweł Roga

Członek – mgr Magdalena Kapusta

Członek – Stanisław Ryzner

Członek – Janusz Dobel

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – mgr Franciszek Gołąb