Lokale użytkowe do wynajęcia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. ogłasza przetargi ustne – aukcje na najem siedmiu lokali użytkowych położonych w Jarosławiu

ul. Skarbowskiego 10

działka nr 3648 obręb nr 4 w budynku JTBS (róg ulicy Skarbowskiego i Konfederackiej)

  • Wszystkie lokale stan deweloperski, zlokalizowane na parterze, wyposażone w instalację elektryczną, wod.-kan., c.o., łazienkę z umywalką, w.c.
  • Cena wywoławcza za 1 m² (netto) w stosunku miesięcznym: 40,00 zł
  • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wadium do dnia  21.11.2017 r. do oznaczonej godziny w kasie Spółki – Jarosław ul. Przemyska 15 lub przelewem na konto:
  • BS 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001
  • Przetargi ustne odbędą się w dniu 21.11.2017 r.  (środa) w siedzibie Spółki pok. 204 II p. w oznaczonych godzinach.
  • Wadium należy wpłacać na nazwisko lub nazwę firmy przyszłego najemcy lokalu wraz
  • z podaniem nr lokalu, którego dotyczy wpłacane wadium. W przypadku wpłaty wadium przelewem na konto Spółki pieniądze muszą się znaleźć na koncie PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. do dnia 21.11.2017 r. do oznaczonej godziny.
  • Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu,
  • a w przypadku nie podpisania umowy najmu ulegnie przepadkowi. Wydanie przedmiotu aukcji  uczestnikowi, który wygrał przetarg, nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1-krotnego miesięcznego czynszu.
  • Lokale będą dostępne od 1 grudnia 2017 r.

Lokal nr

Pow.

Kwota wadium

Brutto

Godzina

do której należy wpłacić WADIUM

Godzina AUKCJI

4

62,20 m2

3 000 zł

8:00

8:30

5

42,50 m2

2 090 zł

8:30

9:00

7

81,10 m2

3 990 zł

9:00

9:30

8

62,30 m2

3 060 zł

9:30

10:00

9

65,90 m2

3 200 zł

10:00

10:30

10

65,30 m2

3 250 zł

10:30

11:00

11

59,60 m2

2 900 zł

11:00

11:30

 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15 w Jarosławiu.

Dokładnych informacji udziela Zakład Zarząd Nieruchomości
PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15 w Jarosławiu
tel. ( 0-16 ) 624 47 56